Presentación

Doutoramento en Enxeñaría Química

O Doutoramento en Enxeñaría Química da Universidade de Vigo, substitúe ó programa de doutorado do mesmo nome impartido no Departamento de Enxeñaría Química, e vixente dende o bienio 1990-1992 ata o 2008-2010 (Mención de Calidade do MEC, ref.: MCD2008-00096, BOE 12/11/2008).

Mención cara a excelencia a programas de doutoramento:

Este programa de doutoramento obtivo unha valoración Favorable (94 puntos sobre 100) por parte da ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) na convocatoria 2011 (Orde EDU/3429/2010, de 28 de decembro, BOE de 04/01/2011).

O programa de Doutoramento está adscrito a Escola de Enxeñaría Industrial da Universidade de Vigo.

O acceso natural, aínda que non único, a este Doutoramento, é dende o Máster en Enxeñaría Química da Universidade de Vigo. (este máster non se imparte na actualidade)

A Tese do doutoramento pode realizarse en tres liñas de investigación:

  • Transferencia de materia e procesos de separación.
  • Biotecnoloxías con enfoque industrial e medioambiental.
  • Corrosión, tratamento de superficies e tecnoloxías electroquímicas.

Admisión e Matrícula

CRITERIOS PARA A ADMISIÓN DE PROXECTOS DE TESIS DE DOUTORADO.

Documento Criterios de Admisión

Comisión Académica e Calidade

Os sistemas de Garantía de Calidade do programa de Doutoramento son responsabilidade da Comisión Académica (CA), e están integrados no Sistema de Garantía de Calidade do centro de adscrición. Para garantir a axeitada coordinación un membro da comisión de Garantía de Calidade do centro adscrito está integrado con voz e voto na CA.

A CA establece os mecanismos de información sobre o desenvolvemento do programa de doutoramento, incluíndo a mobilidade dos estudantes e os resultados obtidos. A CA analiza os aspectos antes mencionados, e decide sobre a orientación e desenvolvemento do programa, excepto a sua supresión, excepto a súa supresión. A supresión tanto do programa de doutoramento como do Master e responsabilidade da Universidade de Vigo en base a normativa da Comunidade Autónoma (pódese consultar aquí).

A Comisión Académica, CA, está constituída polos seguintes membros, profesores do programa:

Presidente: X. Ramón Nóvoa Rodríguez, coordinador do programa.
Secretaria: Estrella Álvarez da Costa.
Vogais:
José Canosa Saá.
José M. Cruz Freire.
Ángeles Domínguez Santiago.
Ana Rodríguez Rodríguez.
Ángeles Sanromán Braga.

Grupos de Investigación

ENCOMAT

ENCOMAT (Enxeñaría de Corrosión e Materiais) é un grupo interdisciplinar no que participan profesores das áreas de Ciencia de Materiais e Enxeñaría Metalúrxica, e Enxeñaría Química da Universidade de Vigo.

EQ10

O grupo EQ10, con sede na EEI-Sede Campus, desenvolve as súas liñas de traballo en temas relacionados co tratamento e la valorización de subprodutos e efluintes agroindustriais. Nos últimos anos os seus traballos céntranse no desenvolvemento de ecoadsorbentes para o tratamento de efluintes industriais, así como na obtención de biosurfactantes e a súa aplicación en diferentes campos.

BIOSUV

O grupo BIOSUV é un grupo multidisciplinar que orienta os seus coñecementos e esforzos cara o desenvolvemento de tecnoloxías de aplicación a diversos sectores industriais, abranguendo tanto aspectos de deseño como de optimización e innovación de Procesos Químicos, Bioquímicos e Medioambientais.

ChETE

ChETE (Enxeñaría Química, Térmica e Medioambiental) é un grupo interdisciplinar formado por profesores das áreas de Máquinas e Motores Térmicos e Enxeñaría Química da Universidade de Vigo.

Profesorado

Contacto

Calquera dúbida por favor consúltenos

Nome (requirido)

Correo electrónico (requirido)

Asunto

Mensaxe